Guangming Online> China

Scenery of national forest park in Yichun, Heilongjiang

Aerial photo taken on June 2, 2021 shows the scenery of a national forest park in Yichun, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)

[ Editor: JYZ ]