Guangming Online> Life

Beautiful scenery of Anlong, SW China's Guizhou

缤纷田园美如画

Aerial photo taken on June 2, 2021 shows the beautiful rural scenery of Dangchao Village, Anlong County, Qianxinan Buyi and Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province. (Photo by Liu Chaofu/Guangming Picture)

[ Editor: SRQ ]